Kategori
Fshatrat e Postribes

Fshatrat e Postribes

Fshatrat e Postribes

BAJRAKU I BOKSIT
1. Boksi
2. Dragoçi
3. Kullaj
4. Mesi
5. Myselimi
6. Rrashi
7. Vorfa 

BAJRAKU I DRISHTIT
1. Drishti
2. Vilzë
3. Ura Shtrejte
4. Domni

BAJRAKU I SUMES
1. Shakota
2. Suma