Kategori
Artikuj të përgjithshem Fotografi

Foto Nga Shkodra

ROZAFA CASTLE - kalaja rozafa shkoder albania
ROZAFA CASTLE – kalaja rozafa shkoder albania
Rruga e Postribes - Postribe Shkoder - Visit POstribe
Rruga e Postribes – Postribe Shkoder – Visit POstribe
DCIM100MEDIADJI_0061.JPG
DCIM100MEDIADJI_0276.JPG

Shkoder Albania.JPG
Ebubeker Mosque – Xhamia Ebu beker Shkoder
DCIM100MEDIADJI_0571.JPG
DCIM100MEDIADJI_0090.JPG
Shkoder Albania.JPG Ebubeker Mosque - Xhamia Ebu beker Shkoder
Shkoder Albania.JPG
Ebubeker Mosque – Xhamia Ebu beker Shkoder
Shkoder Albania
Shkoder Albania
Kategori
Artikuj të përgjithshem Fotografi

Xhamia Kullaj

Xhamia Kullaj - Njesia administrative Postribe - Xhamia kullaj postribe
Xhamia Kullaj – Njesia administrative Postribe – Xhamia kullaj postribe
Kategori
Artikuj të përgjithshem Fotografi

Dragoc Shkoder Albania

Dragoc Shkoder Albania 2018 – studiokallaj.com
Dragoc Shkoder Albania 2018 – studiokallaj.com
Dragoc Shkoder Albania 2018 – studiokallaj.com
Dragoc Shkoder Albania 2018 – studiokallaj.com
Dragoc Shkoder Albania 2018 – studiokallaj.com
Dragoc Shkoder Albania 2018 – studiokallaj.com
Dragoc Shkoder Albania 2018 – studiokallaj.com
Dragoc Shkoder Albania 2018 – studiokallaj.com
Dragoc Shkoder Albania 2018 – studiokallaj.com
Dragoc Shkoder Albania 2018 – studiokallaj.com
Dragoc Shkoder Albania 2017 – studiokallaj.JPG
Dragoc Shkoder Albania 2018 – studiokallaj.com
Dragoc Shkoder Albania 2018 – studiokallaj.com
Dragoc Shkoder Albania 2017 - studiokallaj.JPG
Dragoc Shkoder Albania 2017 – studiokallaj.JPG
Dragoc Shkoder Albania 2017 - studiokallaj.JPG
Dragoc Shkoder Albania 2017 – studiokallaj.JPG
Dragoc Shkoder Albania 2017 - studiokallaj.JPG
Dragoc Shkoder Albania 2017 – studiokallaj.JPG
Dragoc Shkoder Albania 2017 - studiokallaj.JPG
Dragoc Shkoder Albania 2017 – studiokallaj.JPG
Kategori
Artikuj të përgjithshem Fotografi

Myselim snow 2018

Myselim Shkoder Albania
Myselim Shkoder Albania

Myselim Shkoder Albania.JPG
Kategori
Artikuj të përgjithshem Fotografi

Ura e mesit 2018 – Snow Mesi bridge

ura e mesit 2018 snow.JPG
ura e mesit 2018 snow.JPG
ura e mesit 2018 snow.JPG
ura e mesit 2018 snow.JPG
ura e mesit 2018 snow.JPG