Kategori
Feja Islame

Xhamia Dragoc – Live

Xhamia Dragoç – Webcam live


SHIKO XHAMIA DRAGOC LIVEOraret e faljes (Shkoder)

Kategori
Feja Islame

Gezuar Fiter Bajramin

Gezuar Fiter Bajramin

Es selamu alejkum we rahmetullahi we berkatuh!.

Urime festën e Fitër Bajramit, duke lutur All-llahun Subhanehu ve Teala përmes Emrave të Tij të Bukur dhe Cilësive të Tija të Përsosura të na pranoj të gjitha adhurimet,të na fal mëkatet tona dhe të na shpërblej me më të mirën – Xhennetul Firdeusin.

All-llahu I Lartësuar ju shpërbleftë me begatitë më të mëdha në këtë botë dhe në botën e ardhshme!

Kategori
Feja Islame

Fundi i Botës?? JO!!

TALLJA E RADHËS !!!

Fundi i Botës më 21 Dhjetor 2012!!!

Para se të thellohem në këtë shkrim të shkurtër, para se të them çdo gjë tjetër, dua t’a përsëris atë që të gjithë ne besimtarët muslimanë e kemi tashmë të njohur.

– Çastin, Ditën e Kijametit, Ditën e Fundit të kësaj bote, nuk e di askush përveç Allahut të Madhërishëm, kjo vazhdon të mbetet njëra prej gjërave Gajb (e fshehtë absolute e mbyllur vetëm në dijen e Allahut)!

Në shumë e shumë faqe të Internetit dhe media, tona e të huaja, këto ditë lexuam dhe dëgjuam një të ashtuquajtur lajm, se bota do të merr fund më 21 Dhjetor, tani edhe ca ditë!!! Në të vërtetë ky nuk është lajm, kjo është tallje. Tallje me njerëzit, por jo me të gjithë njerëzit, sepse tallësit jo me të gjithë mund të tallen. Në çka dhe si bazohen këta parashikues, neve as nuk na lodhë ajo çështje. Besimi ynë, Libri ynë i Shenjtë, Kur’ani, dhe Hadithet e Pejgamberit s.a.v.s. na mësojnë dhe udhëzojnë të mos besojmë në gjëra të kota.

Para fundit të kësaj bote, para se të ndodhë Dita e Kijametit, duhet të ndodhin një mori ngjarjesh të mëdha, duhet të shfaqen një numër i shenjave treguese se ajo Ditë po afron, ndërsa shenja mbi të gjitha shenjat tjera është zbritja e Isait a.s. Në Kur’an, Allahu i Madhërishëm na ka paralajmëruar për këtë:

”E ai (Isai) është parashenjë e momentit (e kijametit), pra kurrsesi mos dyshoni në të (në katastrofë) dhe ejani pas meje, kjo është Rruga e Drejtë.” (Kur’an, Zuhruf 61)

Gjithashtu, edhe Pejgamberi Muhamedi a.s. na ka treguar dhe këshilluar për këto shenja. Në shumë Hadithe ka folur për këto shenja dhe ngjarjet pasuese. Këtu po sjellim vetëm një Hadith që transmetohet si vijon:

Hudhejfe ibn Ubejd tha:

”Pejgamberi erdhi tek ne ndërsa po diskutonim dhe na pyeti:
– Për çfarë po flisni?
– Po diskutojmë rreth Çastit.
– Ai s’do të ndodhë, derisa t’i shihni dhjetë shenja: Tymi, Dexhalli, Bisha, lindja e diellit në Perëndim, zbritja e Isës, birit të Merjem
es; Jexhuxhët e Maxhuxhët, dhe tri rrëshqitje të tokës, njëra në Lindje, njëra në Perëndim dhe njëra në Arabi, në fund të së cilës do të shpërthejë një zjarr nga drejtimi i Adenit [Jemen] dhe do t’i shtyjë njerëzit për tek vendi i tubimit përfundimtar”. [Ahmed-i]

Pra, ne nuk jemi prej atyre që besojnë në këtë të ashtuquajtur lajm për datën 21 Dhjetor. Sa i përket kësaj rrini të qetë, mirëpo mos u mashtroni e të thoni se kjo datë nuk qenka çasti i pritur, e pastaj ata që janë në harame të vazhdojnë me to, Allahu i udhëzoftë ata dhe të gjithëve na forcoftë me besim të paluhatshëm. Amin!

Këshilla ime më e mirë këtu është, merreni librin e Allahut dhe lexojeni atë, merrni librat e Haditheve dhe lexojini ato, mësoni për fenë tuaj, qetësojeni shpirtin tuaj me Kur’an dhe Hadithe dhe mos harroni, Ditën e Fundit nuk e di askush përveç Allahut të Madhërishëm.

www.fb.com/udhezim

Kategori
Artikuj të përgjithshem Feja Islame

GËZUAR KURBAN BAJRAMIN!

Sot është Kurban Bajrami. Në emër të Portalit Postribe.comju urojmë gëzuar festën e Bajramit të Kurbanit.

Entuziazmi i Bajramit të Kurbanit ka përfshirë të gjithë vendin.

Entuziazmi filloi në xhami, të cilat u mbushën plot e për plotë me besimtarët që kishin ardhur për të falur namazin e Bajramit.

Qytetarët, i madh e i vogël u drejtuan që në orët e para të mëngjesit drejt xhamive për të falur namazin e bajramit.

Qytetarët hynë në radhë në vendet e ngritura nga bashkinë dhe komunat dhe nisën të bëjnë kurbanet.

Kafshët u bënë kurban nën shoqërimin e lutjeve të rastit dhe mishi i kurbanit të prerë u nda në pjesë, u paketua dhe iu dorëzua të zotit të kurbanit.

Ndjenja e ndarjes së mishit të kurbanit me personat në nevojë është një nga anët më të bukura që e bën këtë ritual të jetë me të vërtetë një ditë dhe festë fetare kuptimplote për besimtarët që prenë kurban.

Festimet vazhduan gjatë ditës me urime, përgëzime dhe vizita të ndërsjellta tek të afërmit, miqtë dhe shokët.

Kategori
Feja Islame Video

Fiter Bajrami 2011 Xhamia Mes-Myselim